از شما خانواده محترم درخواست داریم تا قبل از انجام پیش ثبت نام، مجموعه کلیپ‌های معرفی مجموعه مدرسه مسجد محور حضرت ابوالفضل علیه السلام را مشاهده نمایید.

بخش اول؛ مشاهده کلیپ‌

مدرسه مسجد محور چیه؟
فضاهای آموزشی و امکانات
پس مدرک چی؟
مدل آموزشی-تربیتی

بخش دوم؛ پیش ثبت‌نام