ویژگی‌های مسجد-مدرسه ما

تفاوت طرح مسجد-مدرسه حضرت ابوالفضل علیه‌السلام نسبت به نظام آموزشی رایج، قابلیت گسترش و اجرای طرح برای کل کشور از جمله مناطق محروم و بدون مدرسه است که به برخی از ویژگی‌های آن اشاره می‌کنیم:

تمامی امور درسی و علمی، تربیتی و پرورشی دانش‌آموزان ما در هر سطح، با یک مربی است که علاوه بر کارهای آموزشی و علمی، تعامل مستمر و منظم با اولیا و نظارت بر روند رشد اخلاقی، رفتاری و تربیتی دانش‌آموزان را نیز بر عهده دارد.

ماهیت وجودی مسجد به تنهایی محتوای آموزشی و تربیتی جامعی را به دنبال دارد. تعاملات اجتماعی، مشارکت در حل امور، مسائل و مشکلات محله، احیای شعائر دینی و تمامی آموزش‌هایی که فقط در مسجد می‌توان به آن‌ها پرداخت.

قرآن کتاب کار ما انسان‌ها است. پرداختن به قرآن و در کنار آن آشنایی با ائمه(ع) بسیار اثرگذار است، زیرا این دو مکمل یک‌دیگر هستند. تلاش بر این است که با استفاده از قرآن و تبدیل آن به عنوان کتاب کار بچه‌ها، زندگی قرآنی به بچه‌ها و خانواده‌ها آموزش داده شود.

فقدان مهم سیستم‌های آموزشی رایج، مهارت آموزی است و در مسجد-مدرسه مدلی جهت آموزش مهارت‌های گوناگون طراحی و اجرا می‌شود که تماماً با توجه به ویژگی‌های فردی هر دانش‌آموز، ویژگی‌های محل زندگی و عصر حاضر می‌باشد.

گوش به زنگ‌های من

امام خامنه‌ای، هنگام حضورشان در منزل شهید مدافع حرم، مصطفی عارفی از همسر شهید درباره ی پسرشان پرسیدند:
آقا طاها کجا مدرسه می روند؟ همسر شهید پاسخ دادند: طرح مسجد محور
فرمودند: این طرح چیست؟ پاسخ دادند: بعد از طرح ۲۰۳۰ ما نگران عملی شدن این طرح در مدارس بودیم، طرحی گذاشتند بعضی از روحانیون در مساجد که بچه‌ها در مسجد درس بخوانند.
حضرت آقا خوشحال شدند و با لبخند فرمودند: به این‌ها می‌گویند باهوش و زیرک، بعضی‌ها می‌روند برای سند ۲۰۳۰ تلاش می‌کنند و بعضی‌ها نگران اجرایش هستند.
آقا فرمودند: این‌ها گوش به زنگ‌های من هستند.

دیدار رهبری با خانواده شهید مدافع حرم مصطفی عارفی
فروردین ماه ۹۷

استاد شهید مرتضی مطهری

از قول معلم شهیدمان: "ما یک تقلید احمقانه‌ای از اروپا کرده‌ایم. در تاریخ گذشته ما مسجد و مدرسه همیشه یکی بوده‌اند یا همسایه یکدیگر بوده‌اند. این خودش یک حسابی بود. هنوز هم آثاری که ما از قدیم می‌بینیم، همین طور است. هرجا که یک مدرسه هست یک مسجد هم در کنارش هست، بلکه خود مساجد مرکز تعلیم و تربیت بود. در اسلام از مسجد پیغمبر شروع می‌شود. خود مسجدالنبی، هم مسجد بود هم مرکز تعلیم. بعدها که دایره تعلیم وسعت پیدا کرد و دیگر مساجد قادر نبود که اداره کند، آمدند مراکز جدیدی به نام مدارس ساختند. پیش از آن، مسجد و مدرسه و آموزش و پرورش و دادگستری با یکدیگر یکی و خویش و قوم بودند. مسجد پشتوانه بسیار بزرگی بود هم برای دادگستری و هم برای آموزش و پرورش و تربیت؛ هم کمکی بود مؤثر برای آموزش و پرورش و هم کمکی بود بسیار مؤثر برای اجرای قوانین عادلانه اجتماعی و دادگستری، با اینکه نه تشکیلات آموزش و پرورشی به وسعت امروز بوده ـ که به یک صدمش هم نبوده است ـ و نه دادگستری به یک صدم امروز بوده است. مسجد با نیروی معنوی خودش شدید به آن‌ها کمک می‌کرد."

«کتاب آشنایی با قرآن، جلد دهم»

پیشتازان تحول در نظام تعلیم و تربیت