برای پیش ثبت نام دانش‌آموز خویش در مدرسه مسجد محور، ابتدا مسجد مورد نظرتان را انتخاب و پس از آن فرم مربوطه را با دقت تکمیل نمایید.