از شما همکار محترم درخواست داریم تا قبل از ثبت درخواست، کلیپ‌های معرفی مجموعه مدرسه مسجد محور حضرت ابوالفضل علیه السلام را مشاهده نمایید.

بخش اول؛ مشاهده کلیپ‌

مدرسه مسجد محور چیه؟
فضاهای آموزشی و امکانات
پس مدرک چی؟
مدل آموزشی-تربیتی

بخش دوم؛ ثبت درخواست همکاری