دسته بندی اخبار

اخبار مسجدی

ارائه اخبار و وقایع مربوط به مسجد در حوزه مسجد محوری جدای فضای دانش‌آموزی

اخبار تربیتی

ارائه اخبار و وقایع مربوط به مسجد مدرسه که اولین و کلیدی ترین قدم ما در اجرای طرح مسجد محوری است

گروه سلمان فارسی

گزارش و معرفی فعالیت‌های شاخص مساجد و مجموعه‌های فرهنگی در حوزه مسجد محوری.

گروه شهید فهمیده

اطلاع رسانی اتفاقات ویژه در حوزه تعلیم و تربیت، به ویژه فعالیت‌های پیشتازان عرصه تحول نظام تعلیم و تربیت.

مسجد-مدرسه

گزارش ایام کرونایی

ایامی که در آن قرار داریم، از نظر آموزشی، به واقع فرصت تربیتی بی‌نظیری است، البته اگر از آن درست بهره‌مند شویم. از هفته اول

ادامه مطلب »
مسجد-مدرسه

دانش‌آموز خبرنگار

به فضل الهی بخشی جدید را در پایگاه اینترنتی مسجدستان راه اندازی کردیم تا دانش‌آموزان مجموعه بتوانند به سادگی اخبار مربوط به پایه‌های خویش را

ادامه مطلب »