اخبار مسجدستان

گزارش ایام کرونایی

ایامی که در آن قرار داریم، از نظر آموزشی، به واقع فرصت تربیتی بی‌نظیری است، البته اگر از آن درست بهره‌مند شویم. از هفته اول

ادامه مطلب »

دانش‌آموز خبرنگار

به فضل الهی بخشی جدید را در پایگاه اینترنتی مسجدستان راه اندازی کردیم تا دانش‌آموزان مجموعه بتوانند به سادگی اخبار مربوط به پایه‌های خویش را

ادامه مطلب »