برای مشاهده نتیجه گزینش و ثبت نام، بر روی دکمه زیر کلیک نموده و با وارد کردن کد ملی دانش‌آموز از وضعیت ثبت نام ایشان آگاه شوید.